نوشته‌ها

تعطیلی مدرسه و دانش آموزان تنبل!

با تعطیلی مدارس، درس نخواندن و عدم یادگیری دانش آموزان هم به مشکلات آموزشی کشور اضافه شد تا یک نگرانی جدید در والدین شکل بگیرد که سرنوشت مباحثی که فرزندشان یاد نگرفته است چه می شود؟ تعطیلی مدرسه و تعطیلی آموزش باید قبول کنیم که سیستم آموزشی…